Bass Harbor Light

Bass Harbor Lt ME LH28133 Bass Harbor Lt ME LH28132 Bass Harbor Lighthouse in Maine's Acadia National Park.
Bass Harbor Lt ME LH28124 Bass Harbor Lt ME LH28131 Bass Harbor ME LH2126
Bass Harbor ME NH LH2179 Bass Harbor Light ME LH28124-2